Windows/Doors, Srpski - English

Srpski English
prozor window
vrata door
Related Words
otvor opening
zatvor prison
otvoriti, otvorimto open
zatvoriti, zatvorimto close
Components
krila opening light, leaf of door
ram frame
stubac post, mullion
prečka rail, transom
profil profile

contents