Biti Biti (Long) Imati Nemati Hteti ne Hteti Moći Probati Govoriti Ići Zvati se Kupovati
to be to be to have to not have to want to not want to be able, can to try to speak to go to be called to buy
ja sam jesam imam nemam hoću neću mogu probam govorim idem zovem se kupujem
ti si jesi imaš nemaš hoćes nećes možes probaš govoriš ideš zoveš se kupuješ
on je jeste ima nema hoće neće može proba govori ide zove se kupuje
mi smo jesmo imamo nemamo hoćemo nećemo možemo probamo govorimo idemo zovemo se kupujemo
vi ste jeste imate nemate hoćete nećete možete probate govorite idete zovete se kupujete
oni su jesu imaju nemaju hoće neće mogu probaju govore idu zovu se kupuju
Imperative
ti budi imaj probaj govori idi [zovi se] kupuj
mi imajmo probajmo govorimo idimo [zovimo se]
vi imajte probajte govorite idite [zovite se]

back to contents