contents

Numbers Srpski - English

Cardinal Ordinal Fraction
0 nula
1 jedan prvi
2 dva drugi polovina
3 tri treći trećina
4 četiri četvrti četvrtina
5 pet peti petina
6 šest
7 sedam
8 osam
9 devet
10 deset
11 jedanaest
12 dvanaest
100 sto, stotina
1k hiljarda
1m milion
1bn milijarda

contents