Some Serbian Interrogative Pronouns

Srpski English Example
ko who Ko zove?
šta what Šta ste rekli?
kako how Kako se kaže na srpskom?
zašto why Zašto me pitaš?
kada when Kada se vidimo?
kuda to where Kuda ideš?
gde where Gde si?
odakle from whereOdakle si?
koliko how much/many Koliko ima sati?
koji which Koji je danas dan?
kakav what kind Kakvu kafu pijete?
back to contents