contents

From - To - In, Srpski - English

M F N English
iz + genitiv iz hodnika iz kuhinje iz kupatila from
u + akuzativ u hodnik u kuhinju u kupatilo to
u + lokativ u hodniku u kuhinji u kupatilu in

contents